Kulturni večer s predstavitvijo knjige

Kulturni večer s predstavitvijo knjige

V petek, 14. aprila 2023, je v mali dvorani Sedejevega doma v Števerjanu potekal kulturni večer s predstavitvijo knjige SKLADNJA NADIŠKEGA IN BRIŠKEGA NAREČJA avtorice Danile Zuljan Kumar.📖 Z avtorico se je pogovarjal Miha Kovic.

🎙️Priložnostni govor je podala mag. Nina Pahor.

🎵Maja Komjanc in Martina Hlede sta poskrbeli za glasbeno točko.