S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Fotografije

Petek, 5. julija 2019, prvi polfinalni večer

Ans. DOLENJSKIH, ans. FOLKTON, ans. JELEN, ans. KRAŠKI MUZIKANTI, ans. LUN’CA, ans. PIK, ans. RAZGLED, ans. VALOVI, ans. ZADETEK.

Sobota, 6. julija 2019, drugi polfinalni večer

Ans. JUG, ans. MLADI POMURCI, ans. MURNI, ans. NAŠI FANTJE, ans. PETOVIA KVINTET, ans. PRISRČNIKI, ans. RAUBARJI, ans. ROŽNIK, ans. SAVINJSKI KVINTET, ans. VESELI SAVINJČANI, ans. VRLI MUZIKANTI, ans. ŽURERJI

Nedelja, 7. julija 2019, finale

Ans. ŽURERJI, ans. VRLI MUZIKANTI, ans. VESELI SAVINJČANI, ans. PRISRČNIKI, ans. ROŽNIK, ans. RAUBARJI, ans. MURNI, ans. PETOVIA KVINTET, ans. MLADI POMURCI, ans. ZADETEK, ans. VALOVI, ans. DOLENJSKIH 5, ans. RAZGLED, ans. PIK, ans. LUN’CA