S.K.P.D. "F. B. Sedej"

KONTAKTI – INFORMACIJE

UPRAVA

organizacijski vodja mladinske gledališke skupine M+:
Miha Kovic
[email protected]

umetniški vodja Dramske družine F. B. Sedej pod katero deluje mladinska gledališka skupina M+
Jasmin Kovic
[email protected]

organizacijski vodja Dramske družine F. B. Sedej pod katero deluje mladinska gledališka skupina M+
Jakob Leopoli
+39 328 091 4497  (samo v popoldanskih urah)
[email protected]

tehnični vodja:
Janez Terpin
[email protected]

blagajničar S.K.P.D. F.B. Sedej:
Elija Muzic 

Facebook: M+ Dramske družine F. B. Sedej
Instagram: mplusdramskedruzine

VIZIJA

Mladinska gledališka skupina M+ je nastala znotraj dramske družine SKPD F. B. Sedej iz želje in potrebe, da se mlajšim nudijo priložnosti za kakovosten odrski nastop in, da se na primeren način in postopno uvaja v nastop z drugimi odraslimi igralci. Igralci letno obiskujejo tudi tečaj lepe govorice, člani tehnične ekipe M+ pa tečaj oblikovanja svetlobe in zvoka. Zaupanje v mlade sile in njihovo postopno uvajanje v odgovornost pri izvajanju nalog in dolžnosti sta od vedno med temeljnimi načeli društva Sedej.