S.K.P.D. "F. B. Sedej"

PRISPEVKI JAVNIH USTANOV

PREJETI PRISPEVKI V LETU 2022

Dežela Furlanija Julijska Krajina preko Zveze Slovenske Katoliške Prosvete

prejeti znesek: € 7.500,00

datum inkasa: 30/06/2023

namen: redno delovanje za leto 2022

Dežela Furlanija Julijska Krajina Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini

Pravna podlaga: črka f) 35. odstavka 9. člena DZ 13/2022

Odločba št. 24836/GRFVG z dne 23. 11. 2022

prejeti znesek: € 9.500,00

datum inkasa: 05/12/2022