S.K.P.D. "F. B. Sedej"

GROZDI SO DOZORELI – Obeležitev 60. obletnice MePZ F. B. Sedej

Zborovska komedija v izvedbi MePZ F. B. Sedej in dramske družine F. B. Sedej

Petek, 11. maja 2012, v SEDEJEVEM DOMU V ŠTEVERJANU.

zborovodja: Aleksandra Pertot
glasba: Adi Danev
režija in besedilo: Jasmin Kovic
glasbena spremljava: Manuel Figelj
kostumi: Snežica Černic
tehnična ekipa: Janez Terpin, Marko Lutman, Jan Leopoli, Niko Di Battista