S.K.P.D. "F. B. Sedej"

PETdeset – Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan

V produkciji S. K. P. D. Frančišek B. Sedej iz Števerjana predstavljamo dokumentarni film PETdeset – Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. V njem mladi obrazi pripovedujejo doživljanje Festivala Števerjan. Doživljanje, ki mu v prvi vrsti prisluhnemo, ga vidimo, lahko celo tipamo in še vonjamo in seveda tudi okusimo. Tako doživljanje Festivala ne gre samo skozi naše čute, gre seveda tudi skozi naša srca.

nastopili so:
Stefania Beretta
Ilaria Bergnach
Petra Ciglic
Matija Corsi
Samuele Mian
Elija Muzic
Fabijan Muzic
Nikolaj Pintar
Klara Terčič

zamisel in scenarij:
Ilaria Bergnach
Jasmin Kovic
Daniel Peteani

kamera in montaža:
Daniel Peteani

letalski posnetki:
Gabrijel Lango

asistenti:
Salvatore Andaloro
Guglielmo Fati
Riccardo Riccio

arhivski posnetki:
Janez Beličič
Andrej Kosič
DVB d.o.o.