S.K.P.D. "F. B. Sedej"

POVODNI MOŽ – sezona 2009/2010

povodni moz nikolaj pintar stefania beretta sedej dramska jasmin kovic web

Scenarij: Jasmin Kovic
Režija: Jasmin Kovic
Interpretacija: Aleksij Pregarc
Tehnična ekipa: Mihael Corsi, Niko Di Battista in Janez Terpin
Izdelava scenografije: Franko Kovic
Koreografija: Monika Zajšek
Zvočna kulisa: Jan Leopoli

ZASEDBA

Urška: Stefania Beretta
Povedni mož: Nikolaj Pintar
Ljubljanske dame in gospodje:
Ilaria Bergnach,
Chiara Bergnach,
Katja Dorni,
Nikol Dorni,
Damjan Klanjšček, 
Simon Komjanc,
Gabrijel Lango,
Elija Muzic,
Fabijan Muzic
Otroka: Miha Kovic,
Valentina Terpin

FOTOGALERIJA