S.K.P.D. "F. B. Sedej"

FOTOGALERIJA 2023

V petek so nastopili:

 • ans. BRIN
 • ans. FANTJE SPOD ŠILENTABRA
 • ans. ŠMARNOGORSKI KVINTET
 • ans. RUJNI MUZIKANTI
 • ans. PETER PROHART TRIO
 • ans. UNIS
 • ans. TAIMS
 • ans. GODCI NOVI VESELI JAHAČI
 • ans. BORŠT
 • ans. GAŠPERJA MIRNIKA
 • ans. PIK
 • ans. EMONSKI TAMBURAŠI