S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Igrivo gledališče

Gledališka delavnica z utrjevanjem slovenskega jezika je namenjena mladimod 1. razreda osnovne do 3. razreda nižje srednje šole.
Gledališki krožek, ki ga v tekočem šolskem letu (od oktobra do maja) prirejamo v organizaciji Dramske družine in SPKD F. B. Sedej, poteka enkrat do dvakrat tedensko v župnijskem domu v Števerjanu, Trg svobode 6.
Poleg gledaliških spretnosti in tehnike igranja mladi usvajajo jezikovne veščine in zakonitosti slovenskega knjižnega jezika. Uvajajo se v knjižno izreko in bogatijo svoj besedni zaklad.
Učijo se osnovnih spretnosti gledališkega nastopanja in uprizoritve, se vživljajo v različne vloge ter tudi sam razvijajo svojo kreativnost in osebne pobude. Učijo se javnega nastopanja pred občinstvom, predvsem pa se, ob veselem druženju s sovrstniki, prijetno zabavajo. 
Delavnica se bo sklenila z odrsko uprizoritvijo “CIRKUS ČUDISEKARSEDA!” Premiera bo na sporedu v nedeljo 7. maja 2023, ob 15.30.