S.K.P.D. "F. B. Sedej"

50. FESTIVAL ŠTEVERJAN 2022

RAZPIS IN PRIJAVA

Slovensko katoliško prosvetno društvo “Frančišek B. Sedej” iz Števerjana razpisuje 50. Festival narodno-zabavne glasbe “Števerjan 2022”, ki bo v Števerjanu 1., 2., in 3. julija 2022 med Borovci.

TEKMOVALNI POGOJI
 1. Festival je tekmovalnega značaja. Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki gojijo slovensko narodno-zabavno glasbo.
 2. Tekmovalni del festivala se odvija v dveh polfinalnih večerih (petek in sobota), v sklopu katerih nastopijo vsi prijavljeni ansambli. Vsak ansambel mora izvesti dve skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v instrumentalni izvedbi.
 • Prva skladba mora biti iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe (posneta na plošči ali že izvedena na drugem festivalu).
 • Druga skladba mora biti povsem izvirna (bodisi melodija bodisi besedilo) ter prvič predstavljena javnosti!

Avtor glasbe in besedila zagotavljata, da gre za njihovo izvirno delo ter z izvajalci in morebitnimi založniki jamčijo, da ni bila še nikoli javno izvedena ali objavljena v kakršnikoli obliki. S tem v zvezi sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala.

 1. V finalnem delu festivala nastopijo najboljši ansambli prvih dveh večerov in se predstavijo z istima skladbama polfinalnega večera. Njihov izbor in število določi strokovna komisija za glasbo.
 2. Na prvih dveh polfinalnih večerih publika lahko, z glasovanjem na posebnih glasovnicah, izbira po en (1) ansambel na večer, ki se bo avtomatično potegoval za nagrade na finalnem večeru.
 3. Ni dovoljena uporaba instrumentov, ki elektronsko proizvajajo zvok.
 4. Ansambli, ki so prepuščeni v finale, lahko prejmejo samo po eno nagrado. Nagrado občinstva lahko prejme tudi že nagrajen ansambel.
 5. Ansambli, ki nastopijo na nedeljskem programu, morajo ostati v nošah do konca festivalskega nagrajevanja.
NAGRADE

Ansambli se potegujejo za sledeče nagrade:

 1. Prvo nagrado 50. Festivala narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2022« v vrednosti 1.400,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo;
 2. Drugo nagrado 50. Festivala narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2022« v vrednosti 800,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo;
 1. Tretjo nagrado 50. Festivala narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2022« v vrednosti 500,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo;
 2. Nagrado občinstva v vrednosti 500,00€, ki jo podeli publika z glasovanjem na posebnih glasovnicah. Ocena občinstva je osnovana izključno na izvedbi skladbe iz zakladnice.
 3. Nagrado za debitanta v vrednosti 200,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu.
 4. Nagrada za melodijo v vrednosti 200,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo na podlagi najboljše melodije izvirne skladbe. Strokovna komisija podeli nagrado in pokal avtorju dela.
 5. Nagrada za besedilo v vrednosti 200,00€, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe. Strokovna komisija podeli nagrado in pokal avtorju dela

Strokovna komisija za glasbo si pridržuje pravico, da po lastni presoji podeli posebno priznanje posamezniku ali ansamblu za kakovostno izvedbo tekmovalne skladbe.

Denarne nagrade bodo nakazane do 1. avgusta 2022. Organizator bo v tem času preveril, da so se ansambli držali pravil razpisa.

STROKOVNI KOMISIJI
 1. Strokovno komisijo za glasbo sestavljajo glasbeni strokovnjaki in predstavnik društva;
 2. Strokovno komisijo za besedilo sestavljajo strokovnjaki in literati ter predstavnik društva;
 3. Obema komisijama predseduje predsednik društva S. K. P. D. “Frančišek B. Sedej”
NAGRADA OBČINSTVA

Na podlagi vstopnic/zapestnic, bosta žrebana dva obiskovalca, ki bosta prisotna pri seštevanju glasovnic.

PRIJAVA IN OBVEZNE PRILOGE
 1. Prijava na 50. Festival narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2022« je veljavna, če vključno do torka, 26. aprila 2022, ansambel pošlje izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu kavcije v znesku 50,00€ ter vpisnine na festival v znesku 50,00€. Ostale obvezne priloge bo organizator poslal ob prejemu prijave na festival. 
 2. Razpis in prijava sta objavljena na spletni strani www.sedej.org

Bančni podatki so:
BANKA: Banca di Cividale SPA Gorizia 
IBAN: IT 18 Z 05484 12401 CC0010018685 
SWIFT: CIVIIT2CXXX
NAMEN: »IME ANSAMBLA«

 1. Ansambel, ki se bo držal vseh predpisov in pogojev razpisa, bo do 1. avgusta 2022 dobil vrnjeno kavcijo.
 2. Ansambel se na Festival narodno-zabavne glasbe “Števerjan 2022” lahko prijavi preko spletnega portala na  https://prijava.sedej.org/
 3. Podatki morajo biti čitljivi in popolni. 
ZAVAROVANJE
 1. Zaradi italijanskih zakonskih predpisov mora vsak član ansambla imeti zavarovanje.
 2. Vsak član mora priložiti oprostitev ali dokazati, da plačuje dajatve italijanskemu zavarovalnemu sistemu (INPS) in organizatorju posredovati italijansko ali slovensko  davčno številko.
 3. Če član ne spada pod pogoji oprostitve (priloga 8) mora obvezno poslati zavarovanje (obrazec A1) veljavno od 1. do 3. julija 2022, ki je v Italiji potrebno za vsak javni nastop. Obrazec dobi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V nasprotnem primeru mora vsak član, (tako slovenski kot italijanski državljan) sporočiti organizatorju italijansko davčno številko ali izpopolniti obrazec za pridobitev le te in na dan prihoda na festival plačati organizatorju 15,00 € na osebo.
 4. Podrobnejše informacije bo organizator sporočil naknadno.
PRENOČIŠČE
 1. Po zaključku polfinalnega nastopa (petek ali sobota) organizator poskrbi za prenočitev ansambla. Ob prijavi bo ansambel dobil vsa navodila glede prenočitve in rezervacije.
 2. Ansambel mora do 26. aprila 2022 organizatorju sporočiti število članov, ki bo prespalo. Naknadno organizator ne bo sprejemal sprememb. Organizator plača strošek prenočišča v vrednosti 15,00€ na osebo samo članom ansambla. Ostale stroške si bo ansambel poravnal sam. Spremljevalci si morajo celoten strošek prenočišča poravnati sami. 
 3. Ansambel, ki se odreče tej storitvi je to dolžan sporočiti organizatorju najmanj 8 dni pred pričetkom festivala. V nasprotnem primeru si bo organizator pridržal kavcijo (50,00€) za poravnanje nastale škode neizkoriščenih ležišč.
 4. Ansambel, ki ne želi prespati in to izrazi v prijavnici, bo do 1. avgusta 2022 dobil vrnjeno kavcijo.
 5. Organizator poskrbi za topel obrok na dan tekmovanja.
PRAVICE ORGANIZATORJA DO POSNETKOV
 1. Organizator ne odgovarja za morebitne drugačne pogodbene obveznosti med ansamblom, avtorji izvirne skladbe in založniki.
 2. Avtorji, izvajalci in njihove morebitne založbe dovoljujejo premierno objavo skladb na nosilcih zvoka in drugih medijih ter objavo fotografij (npr.: za izdajo festivalske zgoščenke ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno nimajo nobenega zahtevka.
PRAVICE ORGANIZATORJA
 1. Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje bo diskvalificiran. Organizator bo odločal o bodočih prijavah ansambla na festivalu in bo zahteval odškodnino.
 2. Uredniški odbor ne odgovarja za morebitne napake v brošuri, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti prijav posameznih ansamblov.
 3. Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja navedena pravila, brez nikakršnih predhodnih obvestil.
 4. S podpisano prijavo na 50. Festival narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2022« ansambel sprejme vse pogoje razpisa in ne osporava odločitvam komisij.
N.B. VSI, KI BODO SODELOVALI PRI 50. FESTIVALU NARODNO-ZABAVNE GLASBE “ŠTEVERJAN 2022” BODO MORALI IZPOLNJEVATI POGOJ PC. ORGANIZATOR IMA DOLŽNOST, DA PREVERI ALI SODELUJOČI POGOJ IZPOLNJUJEJO.
ZA VSE MOREBITNE INFORMACIJE:

Stefania Beretta
tajnica S. K. P. D. “Frančišek B. Sedej”
mobitel: +39 329 1883217 (v popoldanskih urah)
e-pošta: [email protected]

Ilaria Bergnach
predsednica S. K. P. D. “Frančišek B. Sedej”
mobitel: +39 345 4566365 (v popoldanskih urah)

Ostale info:
S. K. P. D. “F. B.SEDEJ”
Trg Svobode, 6
34070 Števerjan (GO)
Italija

PREDSEDNICA 
S. K. P. D. “Frančišek B. Sedej”
ILARIA BERGNACH

Števerjan, 10. 01. 2022