S.K.P.D. "F. B. Sedej"

MLADINSKO:

Mladinska gledališka skupina M+ je nastala znotraj dramske družine SKPD F. B. Sedej iz želje in potrebe, da se mlajšim nudijo priložnosti za kakovosten odrski nastop in, da se na primeren način in postopno uvaja v nastop z drugimi odraslimi igralci. Igralci letno obiskujejo tudi tečaj lepe govorice, člani tehnične ekipe M+ pa tečaj oblikovanja svetlobe in zvoka. Zaupanje v mlade sile in njihovo postopno uvajanje v odgovornost pri izvajanju nalog in dolžnosti sta od vedno med temeljnimi načeli društva Sedej. OTROŠKO: Gledališka delavnica IGRIVO GLEDALIŠČE je nastala z željo utrjevanja slovenskega jezika potom gledališča. Namenjena je mladim od 1. razreda osnovne do 3. razreda nižje srednje šole. Gledališki krožek, ki ga v tekočem šolskem letu (od oktobra do maja) prirejamo v organizaciji Dramske družine in SPKD F. B. Sedej, poteka enkrat do dvakrat tedensko v župnijskem domu v Števerjanu, Trg svobode 6. Poleg gledaliških spretnosti in tehnike igranja mladi usvajajo jezikovne veščine in zakonitosti slovenskega knjižnega jezika. Uvajajo se v knjižno izreko in bogatijo svoj besedni zaklad. Učijo se osnovnih spretnosti gledališkega nastopanja in uprizoritve, se vživljajo v različne vloge ter tudi sam razvijajo svojo kreativnost in osebne pobude. Učijo se javnega nastopanja pred občinstvom, predvsem pa se, ob veselem druženju s sovrstniki, prijetno zabavajo. Delavnica se bo sklenila z odrsko uprizoritvijo.