S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Izredna izdaja ob 50. obletnici delovanja