S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Sveti trije kralji

V Števerjanu je še živa koledniška tradicija Svetih Treh Kraljev; obnavlja se 6. januarja vsako leto. Mladeniči se ob tej priložnosti s pomočjo kostumistke Sneže Černic oblečejo v Svete Tri Kralje; prvič zapojejo pri jutranji sv. Maši v števerjanski župnijski cerkvi, zatem se napotijo po vasi ter v vsaki hiši pojejo koledniško pesem. Vsako hišo Kralji “blagoslovijo” s kadilom in napisom s kredo na vhodnih vratih (npr. “20+G+M+B+14” za leto 2014, kar pomeni “število stoletij, Gašper, Miha, Boltežar, število let”). Pesem se ohranja le v ustnem izročilu naše vasi, zato ne obstaja točen notni zapis. Pesem lahko Kralji pojejo enoglasno ali dvoglasno (v terci).

Skoz to zvezdo smo spoznali,
da je rojen Judov kralj.
Prišli smo Sveti trije Kralji iz jutrovih dežel,
Mesijo smo iskali po mestu Betlehem.

Prišli smo mi,
Kralji Trije!
Gašper, Miha, Boltežar.
Prvi je črn, drugi je mlad,
tretji v prsih ves je zlat.

V Betlehemu v štalici           (Pokleknejo pred jaslicami )
eno dete se rodi;
na kolena smo pokleknili
in molili ga zvesto.

(Pozdrav in kratek pogovor; če prejmejo dar, zapojejo:)

Lapuo ste nam daravali,
daruj Vam Buoh in Màrija
in vsa nebeška Drùžina
za Svete Tri Kralje, če tuo želite,
nej Vam pomaga Jezus!

Prostovoljne prispevke, ki jih v teku dneva uspejo zbrati, darujejo v dobrodelne namene. Koledniki se iz leta v leto vrstijo ter spodbujajo udeležbo novih mladih fantov. V zadnjih treh letih so mladi iz Števerjana uspeli ustvariti dve skupini; to jim je omogočilo, da so lahko obiskali tudi druge sv.Maše (v Podgori, Pevmi in Podsabotinu) ter nekatere Števerjance, ki bivajo v občini Gorica.

Tradicija koledovanja Svetih Treh Kraljev trenutno ne pripada nobenemu društvu ali organizaciji, temveč se prepoznava kot kulturna dediščina celotne števerjanske vaške skupnosti.