46. Festival Števerjan 2016 – seznam nastopajočih ansamblov

46. Festival Števerjan 2016 – seznam nastopajočih ansamblov

Petek, 1. julij 2016
1. Ans. ŠPADNI FANTJE – Vipava
2. Ans. AZALEA – Gabrje pri Novem Mestu
3. Ans. DOLENJSKI ZVOKI – Novo Mesto
4. Ans. GRAJSKI KVINTET – Škofja Loka
5. Ans. ISKRA – Novo Mesto
6. Ans. KLATEŽI – Nova Cerkev
7. Ans. KVINTET SLOVENSKIH DEKLET – Ribnica
8. Ans. MAJ – Logatec
9. Ans. MLADI UPI – Šmarje pri Jelšah
10. Ans. MOMENT – Vinska Gora
11. Ans. POTEPINI – Velenje
12. Ans. TIK TAK – Studeno pri Postojni
13. Ans. VALOVI – Dobrna
14. Ans. VIKEND – Vinska Gora
15. Ans. VŽIG – Šentjur

Sobota, 2. julij 2016
1. Ans. GALOP – Tujnice pri Kamniku
2. Ans. FRAJERKE – okolica Sevnice in Celja
3. Ans. JUG – Virštanj
4. Ans. MURNI – Šentjur
5. Ans. PVANINSKI ABUHI – Uršlja Gora
6. Ans. RAUBARJI – Poljane pri Škofji Loki
7. Ans. SIMONA GAJŠKA – Šentjur pri Celju
8. Ans. SEKSTAKORD – Planina pri Sevnici
9. Ans. ŠEPET – Šmartno ob Paki
10. Ans. SRČNI MUZIKANTI – Vuzenica
11. Ans. STANKA FAJSA – Rogaška Slatina
12. Ans. TOMAŽA ROTA – Studenec pri Blokah
13. Ans. DOLINARJI – Trebnje