Kadar zaspi -Ans. DOLENJSKI ZVOKI – Nagrada za trio