Dramska družina – Nagrada festival amaterskih gledališč