S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Člani komisij 48. Festivala narodne-zabavne glasbe

Strokovno komisijo za glasbo sestavljajo:

  • SLAVKO AVSENIK MLAJŠI
  • FILIP HLEDE (PREDSEDNIK KOMISIJE)
  • HANZI KEZAR
  • MARIJANA MLINAR
  • NIKOLAJ PINTAR (PREDSTAVNIK DRUŠTVA)
  • ANDREJ PLESNIČAR
  • JANI REDNAK

Komisijo za besedilo sestavljajo:

  • JANEZ DOLINAR
  • NINA PAHOR
  • MARTINA VALENTINČIČ (PREDSTAVNICA DRUŠTVA)