S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Vrstni red nastopajočih ansamblov Števerjan 2014

PETEK, 4. julij 2014

1. Ans. DOR MA CAJT – Škofja Loka

2. Ans. GORENJSKI KVINTET – Begunje na Gorenjskem

3. Ans. JUG – Virštanj

4. Ans. MLADI UPI –Šmarje pri Jelšah

5. Ans. POTEP – Sevnica

6. Ans. SAVINJSKI KVINTET – Žalec

7. Ans. SMEH – Šoštanj

8. Ans. TOMAŽA ROTA – Studenec na Blokah

9. Ans. VESELI DOLENJCI – Šentjanž na Dolenjskem

10. Ans. VIKEND – Vinska gora

11. Ans. VŽIG – okolica Celja

12. Ans. ZAJC – Homc pri Domžalah

SOBOTA, 5. julij 2014

1. Ans. BRIŠKI KVINTET – Goriška Brda

2. Ans. DOMAČI ZVOKI – Salež

3. Ans. DOMAČINI – Strahovica pri Kamnik

4. Ans. JOC BEND – Škofja Loka

5. Ans. JURETA SVETLINA – Vira pri Domžalah

6. Ans. MAJ – Logatec

7. Ans. SEKSTAKORD – Šentjur

8. Ans. ŠALJIVCI – Limbuš pri Mariboru

9. Ans. ŠANK KVINTET – Spodnja Kungota

10. Ans. ŠKORPIJONI – Otiški Vrh