S.K.P.D. "F. B. Sedej"

Člani komisij 49. Festivala narodne-zabavne glasbe

Strokovno komisijo za glasbo sestavljajo:

 • SLAVKO AVSENIK MLAJŠI
 • ILARIA BERGNACH (PREDSEDNICA KOMISIJE)
 • HANZI KEZAR
 • MARIJANA MLINAR
 • NIKOLAJ PINTAR (PREDSTAVNIK DRUŠTVA)
 • ANDREJ PLESNIČAR
 • IGOR PODPEČAN
 • JANI REDNAK

Komisijo za besedilo sestavljajo:

 • DAVID BANDELJ
 • JANEZ DOLINAR
 • MARTINA VALENTINČIČ (PREDSTAVNICA DRUŠTVA)