MePZ – Nastop v Ukvah na radio Trst A

MePZ – Nastop v Ukvah na radio Trst A

Sporočano publiki, da koncert mešanega pevskega zbora društva “F. B. Sedej” lahko poslušate v nedeljo, 6. januarja 2013, ob 17.30 na radio Trst  A in tudi preko spleta, in sicer na strani
http://www.rai.it/dl/portali/site/page/Page-0945b88c-0f73-47c8-b965-e408a323eaec.html

Veliko užitkov v poslušanju!!